Loopbaancoaching
Mentale fitness


De komende jaren zal de krapte op de arbeidsmarkt snel toenemen. In tijden van economische recessie verlaten vooral oudere werknemers de arbeidsmarkt om er ook niet meer op terug te keren.

De uitstroom van oudere werknemers kon in het verleden worden opgevangen door de instroom van nieuwe, veelal jongere, intredende werknemers op de arbeidsmarkt. Demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing maar ook het steeds lager wordende aantal toetreders op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat de schaarste aan kwalitatief goede werknemers snel zal oplopen.

Werkgevers zullen geconfronteerd gaan worden met moeilijk tot niet vervulbare vacatures. Bij ongewijzigd beleid zal het lastig zo niet onmogelijk worden invulling te geven aan groeiambities.

Ongewenste uitstroom van kwalitatief goede medewerkers uit het bedrijf moet als het even kan voorkomen worden. Medewerkers en hun loopbanen moeten vitaal gehouden worden. Is die zware opdracht te realiseren? Natuurlijk, met loopbaancoaching van Epheon.
Voordelen Loopbaancoaching
onze werk'consulenten Altijd bij u in de buurt... Lees meer

Ja, neem contact met mij op.
Geef uw telefoonnummer en/of e-mailadres in en wij nemen direct contact met u op
snel naar:
select

advies over:
select