Referenties
Tevreden relaties zijn de beste referenties. De redenen waarom relaties voor Epheon kiezen zijn legio. Feit is dat Epheon voor onderstaande bedrijven meer is dan een leverancier van diensten. Samen met onze relaties werken wij aan het verbeteren van het rendement op hun menselijk kapitaal.

 "Zieke medewerkers waarvan is vastgesteld dat deze niet meer kunnen terugkeren bij hun werkgever, in de oude of eventueel een nieuwe functie, zullen buiten het bedrijf gere-integreerd moeten worden. Dat is een wettelijke verplichting voor ons én een zware opgave. Het kost ons veel tijd om de medewerkers te begeleiden en te pushen naar ander werk. Met Epheon hebben wij een Rendementsovereenkomst gesloten. Wanneer het duidelijk is dat een werknemer arbeidsongeschikt is voor zijn eigen functie zetten wij hen direct, wanneer nodig al in het eerste ziektejaar, in. Bij het tweede ziektejaar gaan we niet meer twijfelen of we hen nu wel of niet inzetten. Een loonsanctie willen wij na onze ervaring met het UWV in 2010 voorkomen..Het voordeel is dat Epheon haar dienstverlening uitvoert bij de werknemer (werkzoekende) thuis, er is geen discussie over het wel/niet kunnen gaan naar de afspraak. Bijkomend voordeel is dat zij net zoals ons landelijk opereren en overal begeleiders hebben om onze werknemers te begeleiden naar ander werk. Wij zijn positief, maar ook onze medewerkers, ik heb nooit geen klacht vanuit hun ontvangen en dat komt denk ik toch door hun persoonlijke en praktische manier van werken. Eén begeleider, één op één benadering dat is het succes!"
Danielle Alferink P&O adviseur – AFG Group B.V.

"Epheon werkt vanuit de casuïstiek en levert maatwerk. Kracht ligt met name in het thuis bezoeken van de werknemers. De uitvoering van trajecten kenmerkt zich door een persoonlijke, professionele en praktische manier van werken. Daarnaast hebben ze een landelijke dekking."
Erwin Wijnhoven - Staco Roosters

"Ik zou Epheon omschrijven als een professionele organisatie die mensen op een prettige manier begeleid. Fijn in de samenwerking door laagdrempelig en informeel contact, de lijntjes zijn kort. Prettig vind ik verder dat als er ergens iets opmerkelijks gebeurd er meteen contact met mij wordt opgenomen. Op die manier kunnen we (zieke) medewerkers optimaal begeleiden."
Eva Schoots, Personeelsfunctionaris - Stichting Wel.Kom

“Epheon is een betrouwbare partner die meedenkt, haar afspraken nakomt en ze zijn flexibel”
Arno van Rijbroek, Finance & Administration - Bata Industrials
onze werk'consulenten Altijd bij u in de buurt... Lees meer

Ja, neem contact met mij op.
Geef uw telefoonnummer en/of e-mailadres in en wij nemen direct contact met u op
snel naar:
select

advies over:
select