Verzuimmanagement

Verzuim kent vele oorzaken maar zorgt, ongeacht de oorzaak, voor ergernis en veel extra werk in het managen van het verzuim. Daarnaast zijn de kosten van verzuim hoog. Denk aan materiële kosten zoals doorlopende salariskosten, vervangingskosten, kosten van arbo dienstverlening, maar ook immateriële kosten als werknemers die vervreemden van het bedrijf en de afnemende waarde van een loopbaan. Naarmate het verzuim langer duurt neemt het begrip voor de verzuimende medewerker onder collega’s en leidinggevende vaak snel af. Uw medewerker weet dit waardoor de drempel om terug te keren steeds hoger wordt.
   

Als re-integratiebedrijf van oorsprong is Epheon maar al te vaak geconfronteerd met de gevolgen die langdurig verzuim met zich meebrengen. Er zijn vele verzuimgevallen waarbij het volstrekt helder is hoe het herstel zal verlopen. Denk aan ongevallen, sportblessures of ziekten.  Anders wordt het wanneer medewerkers vaker en/of langer verzuimen om onduidelijke redenen. Denk aan de toenemende burn-out klachten evenals een toename van het kort frequent verzuim. Juist voor dit soort verzuimgevallen heeft u een verzuimdienstverlener nodig die het verschil kan maken. Een dienstverlener die weet en erkent dat dit verzuim moet worden gezien als een sluipmoordenaar van uw bedrijfsrendement, evenals het rendement van de loopbaan van uw medewerker. Bij Epheon noemen we deze verzuimgevallen mentaal verzuim. Mentaal Verzuim is het, vaak ongewild en onbewust, verzaken datgene te doen wat goed is voor het bedrijf. De betrokkenheid en inzetbereidheid neemt als gevolg hiervan steeds verder af. Deze verzuimproblematiek wordt niet opgelost door de medewerker steeds verder te medicaliseren. Epheon kiest in deze gevallen voor een loopbaangerichte aanpak die sterk demedicaliserend werkt. Wij gaan het gesprek met uw medewerker aan en zorgen ervoor dat de dieper liggende oorzaak van het verzuim boven tafel komt en bovenal wordt opgelost. Deze  resultaatgerichte en zakelijke aanpak, die door de focus op loopbaancoaching tegelijkertijd mensgericht is zorgt ervoor dat uw medewerkers productief zijn én blijven. Vluchten in langdurig verzuim is door onze verzuimmanagement aanpak vrijwel onmogelijk. 

Voordelen re-integratie tweede spoor traject van Epheon:
  • Doortastend en demedicaliserend
  • Loopbaancoach vóór bedrijfsarts
  • Werkhervatting is uitgangspunt
  • Gratis re-integratie tweede spoor
  • Re-integratie tweede spoor na maximaal 8 weken   
Een integrale aanpak van uw verzuimmanagement door Epheon is er al vanaf € 35,- per medewerker per jaar.
onze werk'consulenten Altijd bij u in de buurt... Lees meer

Ja, neem contact met mij op.
Geef uw telefoonnummer en/of e-mailadres in en wij nemen direct contact met u op
snel naar:
select

advies over:
select